UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Egzamin maturalny w technikum

Poniżej przedstawiamy krótkie info dotyczące egzaminu maturalnego. Więcej informacji na stronie Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 

 

 
Po co egzamin maturalny?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

1.‎    wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

‎2.‎    stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎

‎3.‎    zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

 Egzaminy do zdania:

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

•    dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎

•    czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Warunki zdania egzaminu maturalnego:

Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo, należy:‎

•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej

•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej

•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎