UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Egzamin Maturalny LOMS

Poniżej przedstawiamy krótkie info dotyczące egzaminu maturalnego. Więcej informacji na stronie Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 

 

 
Po co egzamin maturalny?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

1.‎    wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

‎2.‎    stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎

‎3.‎    zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

 Egzaminy do zdania:

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

•    dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎

•    czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Warunki zdania egzaminu maturalnego:

Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo, należy:‎

•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej

•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej

•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎