UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Egzamin Gimnazjalny

Poniżej przedstawiamy info dotyczące egzaminu gimnazjalnego. Więcej informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

•    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego

•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki

•    z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również ‎przybory do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił: ‎

•    wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka ‎polskiego)‎

•    wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki) ‎

•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)‎

•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.