UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do aktualności

Zapraszamy na testy sprawności fizycznej

poniedziałek, 20 maj 2024

Kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klas mundurowych Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku, prosimy o przybycie na testy sprawności fizycznej w dniach 24 – 25 czerwca 2024 roku według następującego porządku:

 
- uczniowie, kandydaci do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 do klas OPW, wojskowych, policyjnych, strażackich, służby więziennej i lotniczej, proszeni są o przybycie na godzinę 9:00 w dniu 24.06.2024 roku do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Akademickich, ul. Okrzei 94A.

- uczniowie, kandydaci do Akademickiego Technikum Wojskowego do klasy OPW lub wojskowej, proszeni są o przybycie na godzinę 9:00 w dniu 25.06.2024 roku do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Akademickich, ul. Okrzei 94A.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i pobranie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, które wypełnione i podpisane trzeba mieć ze sobą w dniu próby sprawnościowej.

Regulamin testu do pobrania - Pobierz

Wszyscy kandydaci w dniu testu powinni posiadać:

  • na przebranie strój sportowy i obuwie sportowe
  • aktualną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • oświadczenie, zgodę rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego na uczęszczanie do klasy mundurowej i udział w testach sprawnościowych w trakcie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

- Kandydat do Oddziału Przygotowania Wojskowego - technikum - Pobierz oświadczenie
- Kandydat do Oddziału Przygotowania Wojskowego - liceum - Pobierz oświadczenie
- Kandydat do klasy mundurowej - liceum - Pobierz oświadczenie
- Kandydat do klasy wojskowej - technikum - Pobierz oświadczenie

Kandydaci zakwalifikowani do klas Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) winni przedłożyć w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań - Pobierz zaświadczenie 

Kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do innych szkół, a klasę mundurową w ZSA wybrali w kolejnej preferencji, proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem ustalenia terminu i godziny testów sprawnościowych - tel. 54 231 52 00 lub 660 716 609.